Polskie prawo handlowe - Polskie prawo handlowe Ciszewski

Zobacz Polskie prawo handlowe Ciszewski
Polskie prawo handlowe Ciszewski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326492860

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najw ...

Zobacz Prawo handlowe Okolski
Prawo handlowe Okolski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326484438

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono m.in.: - charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego, - prawo umów gospodarczych ...

Zobacz Prawo Handlowe 2016 Zbiór przepisów
Prawo Handlowe 2016 Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380921221

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska ...

Zobacz Prawo handlowe Bilewski Chłopecki
Prawo handlowe Bilewski Chłopecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568535

Podręcznik Prawo handlowe obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spó ...

Zobacz Prawo handlowe Okolski Podręcznik
Prawo handlowe Okolski Podręcznik

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326416811

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego, prawo umów gospodarczych (czynności ...

Zobacz Polskie prawo handlowe Ciszewski
Polskie prawo handlowe Ciszewski

LexisNexis Polska Isbn 9788327801388

Książka przedstawia całość zagadnień objętych wykładem z prawa handlowego. Podręcznik ten z powodzeniem może być również wykorzystywany do nauki innych, zbliżonych tematycznie przedmiotów akademickich na studiach prawniczych lub administracyjnych, takich jak: prawo ...

Zobacz Polskie prawo handlowe
Polskie prawo handlowe

LexisNexis Polska Isbn 9788376206950

Polskie prawo handlowe przedstawia całość zagadnień objętych wykładem z prawa handlowego. Podręcznik ten z powodzeniem może być również wykorzystywany do nauki innych, zbliżonych tematycznie przedmiotów akademickich na studiach prawniczych lub administracyjnych, taki ...

Zobacz Prawo handlowe Kidyba
Prawo handlowe Kidyba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585679

Podręcznik z prawa handlowego składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym;- druga część ...

Zobacz Prawo handlowe Kidyba Beck
Prawo handlowe Kidyba Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576868

Książka z Prawa handlowego składa się z trzech części, z których pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym,- druga przedstawia podmio ...

Zobacz Prawo handlowe w pigułce 2015 Beck
Prawo handlowe w pigułce 2015 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573058

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wy ...

Tag - polskie prawo handlowe