Polityka rachunkowości w firmie - Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont

Zobacz Polityka rachunkowości 2018
Polityka rachunkowości 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281010

Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budże ...

Zobacz Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326956775

Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont to wyjątkowy przewodnik, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i innych aktualnych przepisów obowią ...

Zobacz Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326926587

Praktyczny komentarz obejmuje peryfraza zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych dodatkowo charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizaowane przepisy ...

Zobacz Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku
Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326931635

Praktyczny komentarz obejmuje wyrażenie omowne zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepi ...

Zobacz Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326937330

Poznasz praktyczne rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości oparte na znowelizowanej ustawie o rachunkowości i innych aktualnych przepisach obowiązujących w 2015 r. Zdobędziesz informacje na temat interpretacji oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych ...

Zobacz Polityka rachunkowości w firmie 2016 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości w firmie 2016 z komentarzem do planu kont

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326945441

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa ...

Zobacz Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont Stan prawny 1 lutego 2015 r
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont Stan prawny 1 lutego 2015 r

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326937330

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa ...

Zobacz Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont Stan prawny 1 lutego 2015 r
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont Stan prawny 1 lutego 2015 r

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326937330

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa ...

Tag - polityka rachunkowości w firmie