Polityka rachunkowości 2018 - Polityka rachunkowości 2018

Zobacz Polityka rachunkowości 2018
Polityka rachunkowości 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281010

Planowany termin wydania Komentarz do zakładowego planu kont to 12 grudnia 2017 roku.Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Roz ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326960475

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zawiera aktualne zasa ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem
Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326962448

Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bardzo istotnych przepisach ustawy o rachunkowości. Muszą one być zawsze wzięte pod uwagę przy planowaniu technicznych rozwiązań księgowych. Znajdziesz je w tej książce.Zarówno państwowe jak i samorządowe ins ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych
Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326945366

Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki jednostek bu ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326960468

Polityka rachunkowości 2017 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów ró ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2016 Plan finansowy 2016 Sprawozdawczość budżetowa 2016
Polityka rachunkowości 2016 Plan finansowy 2016 Sprawozdawczość budżetowa 2016

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326952371

Polityka rachunkowości 2016 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Publikacja w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326914874

Polityka rachunkowości 2012 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2016
Polityka rachunkowości 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585822

Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1 stycznia 2016 r. zostały dokonane zmiany w rozporządzeniu z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad ra ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych
Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326931932

Najbardziej aktualna pozycja na rynku. Uwzględnia najświeższe przemiany w prawie. W praktyczny sposób omawia aktualne normy ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jedn ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2015
Polityka rachunkowości 2015

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572266

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na bazie przepisów funkcjonujących od stycznia 2015 r. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownik ...

Tag - polityka rachunkowości 2018