Polityka rachunkowości 2018 - Polityka rachunkowości 2018

Zobacz Polityka rachunkowości 2018
Polityka rachunkowości 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281010

Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budże ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326960468

Polityka rachunkowości 2017 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów ró ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326960475

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zawiera aktualne zasa ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem
Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326962448

Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bardzo istotnych przepisach ustawy o rachunkowości. Muszą one być zawsze wzięte pod uwagę przy planowaniu technicznych rozwiązań księgowych. Znajdziesz je w tej książce.Zarówno państwowe jak i samorządowe ins ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2011 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2011 z komentarzem do planu kont

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325520526

31.07.2010 roku weszło w życie większość przepisów nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. Nr 128, poz. 861). Wyjątkiem są zapisy § 15 ust. 2, który dotyczy dostosowania planu kont do ewidencji bud ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn

W dniu 1.2.2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 19.1.2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów\r\nkont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326914874

Polityka rachunkowości 2012 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w ...

Zobacz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2012 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2012 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325539108

...

Zobacz Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych
Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326931932

Najbardziej aktualna stanowisko na rynku. Uwzględnia najnowsze zmiany w prawie. W konkretny sposób omawia aktualne normy ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2015
Polityka rachunkowości 2015

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572266

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na bazie przepisów funkcjonujących od stycznia 2015 r. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownik ...

Tag - polityka rachunkowości 2018