Podatek od nieruchomości - Podatek od nieruchomości w praktyce

Zobacz Podatek od nieruchomości w praktyce
Podatek od nieruchomości w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042952

Książka obowiązkowa dla każdego podatnika podatku od nieruchomości oraz dla samorządowych organów podatkowych – szczegółowe omówienie wszystkich aspektów związanych z ustaleniem obowiązku i zobowiązania podatkowego.\r\n Autorzy bardzo obszernie przedstawiają:- zakr ...

Zobacz Podatek od nieruchomości Komentarz Etel
Podatek od nieruchomości Komentarz Etel

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326441004

Publikacja przeznaczona dla podatników podatku od nieruchomości, jak i dla samorządowych organów podatkowych. Zainteresuje sędziów sądów administracyjnych, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, a także wszystkich stosujących prawo podatkowe w praktyce.W komentar ...

Zobacz Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych Komentarz Morawski
Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych Komentarz Morawski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326439889

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych i radców prawnych, pracowników samorządowych organów podatkowych oraz sędziów. Może stanowić cenną pomoc dla podatników.Komentarz zawiera pełną i uporządkowaną przedmiotowo prezentację wyroków sądów administ ...

Zobacz Podatek od nieruchomości rolny leśny
Podatek od nieruchomości rolny leśny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8373877479

Niepowtarzalną korzyścią posiadania drugiego wydania komentarza do przepisów regulujących system opodatkowania nieruchomości w Polsce jest aktualne, kompleksowe i rzetelne omówienie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym. Autor poza ...

Tag - podatek od nieruchomości