Plan kont Augustowska - Komentarz do planu kont Augustowska

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzeb ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska Rup
Komentarz do planu kont Augustowska Rup

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042761

Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!\r\n Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiper ...

Zobacz Komentarz do planów kont
Komentarz do planów kont

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040705

Komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakładach budżetowych po zmianach w prz ...

Zobacz Komentarz do planu kont 2012
Komentarz do planu kont 2012

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040514

Nowe zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych\r\nobowiązujące od 15 lutego 2012 roku. Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad ...

Zobacz Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040378

Komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków uwzględniający nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku. Uaktualnione i rozszerzone wydanie zostało istotnie znowelizowane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 rok o zmianie ust ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042013

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:\r\n\r\n ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);\r\n rozporządzenia Ministra Finansów z 5 l ...

Tag - plan kont augustowska