PKWiU 2015 - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2017

Zobacz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015

Instytut Prawa Telekomunikacyjnego Sp.z o.o. Isbn 9788378043713

Rząd pracuje nad nową matrycą VAT. Już wkrótce podstawą identyfikacji stanie się w zakresie usług – PKWiU 2015. Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opodatkowania podatkiem VAT,- opodatkowania podatkiem C ...

Zobacz PKWiU ze stawkami VAT CD-ROM
PKWiU ze stawkami VAT CD-ROM

Wydawnictwo ODDK Isbn CD666

Program uwzględnia nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.:\r\n– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunk ...

Zobacz PKWiU Polska klasyfikacja wyrobów i usług
PKWiU Polska klasyfikacja wyrobów i usług

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829103

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 rok. Najnowsza PKWiU jest zharmonizowana z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obowiązująca od 1 stycznia 2011 r., z klasyfikacją PRODPOL (do badania produktów przemysłowych i w sprawozdawczości), z Nomenklaturą Scaloną (CN), z ...

Zobacz PKWiU a stawki VAT 2014 Unimex
PKWiU a stawki VAT 2014 Unimex

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788363597658

Książka przedstawia szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z 2008 roku. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym. ...

Zobacz Polska klasyfikacja wyrobów i usług
Polska klasyfikacja wyrobów i usług

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179647

Wydanie niniejszego opracowania stało się możliwe w związku z dostosowaniem przepisów ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do klasyfikacji PKWiU 2008 wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. ...

Zobacz Polska klasyfikacja wyrobów i usług PKWiU
Polska klasyfikacja wyrobów i usług PKWiU

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374265461

Nowa klasyfikacja PKWiU, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r., wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Dz. U. Nr 207, poz. 1293 - z kluczami powiązań PKWiU 2004. ...

Zobacz PKWiU a stawki VAT 2015 Unimex
PKWiU a stawki VAT 2015 Unimex

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280120

Książka przedstawia szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z 2008 roku. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym. ...

Zobacz PKD Polska klasyfikacja działalności 2015
PKD Polska klasyfikacja działalności 2015

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829066

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 rok. W ramach uzgodnień i współpracy, przy zachowaniu harmonizacji powiązań z innymi globalnymi klasyfikacjami, a w szczególności: ISIC, NACE, NAICS, ANZSIC i JSIC, powstała nowa Polska Klasyfikacja Działalności, zwana PKD 2007, wpr ...

Tag - pkwiu 2015