PIT 2018 Komentarz - PIT 2018 Komentarz

Zobacz PIT 2018 Komentarz
PIT 2018 Komentarz

Infor Isbn 978838137455

PIT 2019 Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w tym m.in. limity kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego przez przedsiębiorcę, nowe zasad ...

Tag - pit 2018 komentarz