Pierog zamowienia publiczne - Zamówienia publiczne akty wykonawcze Komentarz

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587796

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, ...

Zobacz Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499272

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragmenty orzeczeń sądów w ujęciu temat ...

Zobacz Zamówienia publiczne akty wykonawcze Komentarz
Zamówienia publiczne akty wykonawcze Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565589

Komentarz zawiera opracowanie podstawowych najpowszechniej stosowanych w praktyce aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W komentarzu skomentowane zostały m.in. rozporządzenia: z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325534417

Jedenaste wydanie Jerzego Pieróg eksperckiego komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieroga zawiera szczegółowe zaktualizowanie i dostosowanie przepisów oraz książki do wszelkich zmian, jakie miały miejsce od poprzedniego wydania. Uwzględnia noweliz ...

Zobacz Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD
Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595715

Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki z zakr ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz 2013
Prawo zamówień publicznych Komentarz 2013

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325553463

Stan prawny 01.10.2013 rok. Komentarz o zamówieniach publicznych z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się tematyką w praktyce. Komentarz uwzględnia wszystk ...

Tag - pierog zamowienia publiczne