Pierog zamowienia publiczne - Zamówienia publiczne akty wykonawcze Komentarz

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325534417

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:- przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,- ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587796

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, ...

Zobacz Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499272

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragmenty orzeczeń sądów w ujęciu temat ...

Zobacz Zamówienia publiczne akty wykonawcze Komentarz
Zamówienia publiczne akty wykonawcze Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565589

Komentarz zawiera opracowanie podstawowych najpowszechniej stosowanych w praktyce aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W komentarzu skomentowane zostały m.in. rozporządzenia: z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ...

Zobacz Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD
Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595715

Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki z zakr ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz 2013
Prawo zamówień publicznych Komentarz 2013

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325553463

Stan prawny 01.10.2013 rok. Komentarz o zamówieniach publicznych z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się tematyką w praktyce. Komentarz uwzględnia wszystk ...

Tag - pierog zamowienia publiczne