Opodatkowanie usług niematerialnych - Opodatkowanie usług niematerialnych

Zobacz Opodatkowanie organizacji pozarządowych
Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043751

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe ...

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim
Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

Difin Isbn 9788380856660

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje sposoby unikania opodatkowania oraz najnowsze zmiany prawne związane z przeciwdzia ...

Zobacz Opodatkowanie usług niematerialnych
Opodatkowanie usług niematerialnych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046165

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich część ma charakter niematerialny. Czy wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług? Sp ...

Zobacz Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248235

Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień podatku od nieruchomości oraz nowo wprowadzonego podatku od przychodów z ...

Zobacz Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym
Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248327

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Usystematyzowane i spójne praktyczno-teoretyczne kompendium wiedzy z zakresu normatywnej koncepcji przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. ...

Zobacz Opodatkowanie akcji marketingowych
Opodatkowanie akcji marketingowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248983

Książka ma formę przewodnika kompleksowo przedstawiającego najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku. W publikacji omówiono m.in.:- pojęcia reklamy i reprezent ...

Zobacz Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników
Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247344

W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych. W opracowaniu przeanalizowano charakter podatkowy spółek osobow ...

Zobacz Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian
Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287074

We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej istoty tego rodzaju działalności. Dodatkowo niezależnie od wyjątkowo szer ...

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia
Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia

C.H. Beck Isbn 9788325594831

Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzynarodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która dotyczy bardzo aktualnego problemu. Jest przy tym ...

Zobacz Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280259

Komentarz do dodanego do Ordynacji podatkowej ustawą z 13.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw działu IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a−119zf). Przepisy te obowiązują od 15. ...

Tag - opodatkowanie usług niematerialnych