Ochrona danych osobowych 2016 - Prawo do ochrony danych osobowych

Zobacz Przygotowanie organizacji do stosowania rodo
Przygotowanie organizacji do stosowania rodo

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611291

Dzięki książce dowiesz się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. ...

Zobacz Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja
Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042693

Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w firmie – przygotowane przez eksperta z renomowanej firmy ODO 24 sp. z o.o., specjalizującej się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. W książce m.in ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w praktyce
Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611307

Trzecie wydanie książki zostało uzupełnione o najważniejsze zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami oraz z rozporządzeniem ogólnym, które zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Autorzy skupiają się na najistotniejszych zmianach, takich jak: rola administratora ...

Zobacz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584177

Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia: - zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, - specyfikę ochrony da ...

Zobacz Ochrona danych osobowych Komentarz
Ochrona danych osobowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482977

Komentarz do ochrony danych osobowych jest przeznaczona dla prawników, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się omawianą problematyką, jak i dla innych osób (w szczególności administratorów danych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji), których działalno ...

Zobacz Prawo do ochrony danych osobowych
Prawo do ochrony danych osobowych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512605

Książka w kompleksowy sposób opisuje procedury postępowania z danymi osobowymi przewidziane w przepisach prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. W oparciu o orzecznictwo oraz liczne przykłady z praktyki zostają wyjaśnione zagadnienia dotyczące m.in.:\r\n- charak ...

Zobacz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576721

Z dniem 1.1.2015 r. weszła w życie ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 poz. 1662). Wprowadziła ona liczne i dość istotne zmiany do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w praktyce
Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydawnictwo Difin Isbn 9788379309542

Materiał zawarty w książce adresowany jest do wszystkich osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych. W publikacji przedstawiono wyczerpująco wszystkie zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Drugie wydanie uwzględnia z ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w praktyce
Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512179

Wyd. Presscom i Banyś-Łuczak prezentują jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych w ochronie danych osobowych. Kto może mieć dostęp do danych osobowych? Jak zapewnić skuteczną ochronę danych zwykłych i wrażliwych? W jakich przypadkach można przetwarzać dane ...

Zobacz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566548

Podręcznik ochrona danych osobowych i informacji niejawnych omawia najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przed nieuprawnionym przetwarzaniem i ujawnianiem. Przedstawiono w nim m.in.: pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych; w ...

Tag - ochrona danych osobowych 2016