Ochrona danych osobowych - Ochrona danych osobowych medycznych

Zobacz Ochrona danych osobowych medycznych
Ochrona danych osobowych medycznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289894

Przetwarzanie danych osobowych towarzyszy każdemu przejawowi aktywności gospodarczej – od danych osobowych klientów poczynając, poprzez dane osobowe pracowników, a na danych osobowych dostawców kończąc. Odpowiednia ochrona danych osobowych służy ochronie naszej prywat ...

Zobacz Przygotowanie organizacji do stosowania rodo
Przygotowanie organizacji do stosowania rodo

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611291

Dzięki książce dowiesz się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. ...

Zobacz Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja
Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042693

Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w firmie – przygotowane przez eksperta z renomowanej firmy ODO 24 sp. z o.o., specjalizującej się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. W książce m.in ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w praktyce
Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611307

Trzecie wydanie książki zostało uzupełnione o najważniejsze zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami oraz z rozporządzeniem ogólnym, które zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Autorzy skupiają się na najistotniejszych zmianach, takich jak: rola administratora ...

Zobacz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584177

Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia: - zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, - specyfikę ochrony da ...

Zobacz Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512056

Opracowanie pomaga rozwiązać konkretne problemy dotyczące przetwarzania i ujawniania danych osobowych, z którymi najczęściej borykają się osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej. Na podstawie praktycznych przykładów i bogatego orzecznictwa autorka w ...

Zobacz Ochrona danych osobowych Komentarz
Ochrona danych osobowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482977

Komentarz do ochrony danych osobowych jest przeznaczona dla prawników, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się omawianą problematyką, jak i dla innych osób (w szczególności administratorów danych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji), których działalno ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588335

Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, specyfikę ochrony danych oso ...

Zobacz Ochrona Danych Osobowych w marketingu internetowym
Ochrona Danych Osobowych w marketingu internetowym

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326948800

Książka Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym to przydatny poradnik dla wszystkich tych, którzy prowadzą działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Trzeba pamiętać, że powinny być one nie tylko skuteczne, ale także zgodne z prawem. Jed ...

Zobacz Ochrona danych osobowych informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym
Ochrona danych osobowych informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325551025

Ustawodawca nakłada na jednostki sektora publicznego w zakresie ochrony danych osobowych wiele obowiązków. Książka omawia najważniejsze zagadnienia z tej problematyki i jednocześnie zawiera wzory dokumentów, niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków ustawowy ...

Tag - ochrona danych osobowych