Podstawy rachunkowości MSSF - Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF

Zobacz Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF
Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301199920

Podręcznik stanowi nowatorskie podejście wprowadzające do rachunkowości. Uwzględnia podstawę prawną MSR/MSSF, podczas gdy podobnego typu opracowania są podporządkowane tylko regulacjom Ustawy o rachunkowości. Publikacja omawia specyfikę MSR/MSSF już na etapie identyfi ...

Zobacz Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki
Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

CeDeWu Isbn 9788381020510

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi prz ...

Zobacz Podstawy rachunkowości Zbiór zadań Andrzejewski
Podstawy rachunkowości Zbiór zadań Andrzejewski

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301154530

Zbiór zadań z rozwiązaniami mający na celu, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, pomóc czytelnikom w przyswojeniu podstawowych technik stosowanych we współczesnej rachunkowości. Dodatkowo zamieszczono kilkadziesiąt pytań testowych oraz krótkich problemów teoretyczn ...

Zobacz Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne
Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301150488

W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytel ...

Zobacz Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne
Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301150488

W książce z podstaw rachunkowości ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat proble ...

Zobacz Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki
Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

CeDeWu Isbn 9788375569490

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi prz ...

Zobacz Podstawy rachunkowości
Podstawy rachunkowości

CeDeWu Isbn 9788375567977

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi prz ...

Zobacz Podstawy rachunkowości Wykład Tom 1
Podstawy rachunkowości Wykład Tom 1

Difin Isbn 9788380850088

Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktualizowaną. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2015 r. Nowelizacja krajowego prawa bilansowego pozostaje w ścisłym związku ze zmianami dyrektyw unijnych, które miały miejsce w 2013 r., ...

Zobacz Podstawy rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami
Podstawy rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami

Difin Isbn 9788380850262

Tom 2 Podstaw rachunkowości zawiera zadania z rozwiązaniami pozostające w ścisłej relacji z tematyką tomu 1 Podstawy rachunkowości. Wykład. Zdobywanie wiedzy z rachunkowości wymaga nie tylko przyswajania treści o charakterze ogólnym, zwłaszcza dotyczącej nadrzędnych ...

Zobacz Podstawy rachunkowości instrumentów finansowych
Podstawy rachunkowości instrumentów finansowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042990

Publikacja adresowane przede wszystkim do pracowników służb księgowych oraz studentów kierunku rachunkowość, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami rachunkowości instrumentów finansowych. Przedstawiane treści dotyczą ujęcia rachunkowego instrumentów finansowy ...

Tag - mssf