Konsolidacja sprawozdań finansowych MSSF - Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF
Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042983

Książka, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spektrum zagadnień – od podstawowych def ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432033

Publikacja przedstawia tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek również ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (M ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych + Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych + Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325570316

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych + Egzamin na biegłego rewidenta
Konsolidacja sprawozdań finansowych + Egzamin na biegłego rewidenta

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325570316

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Egzamin na biegłego rewidenta ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575939

Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyjny ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325570316

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości Komentarz
Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325570316

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości. Komentarz ...

Zobacz Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Ignatowski Tom 1 Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Ignatowski Tom 1 Podstawy konsolidacji Regulacje polskie

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040606

Całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym w odniesieniu do obowiązujących w Polsce przepisów. Praca zawiera kilkadziesiąt różnych przypadków, od stosunkowo prostych do bardziej skompliko ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną Poradnik praktyczny
Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną Poradnik praktyczny

Wydawnictwo Difin Isbn 8372514542

Opracowanie stanowi praktyczny poradnik, który w sposób jasny i przystępny przedstawia najbardziej skomplikowane zagadnienia sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. Liczne przykłady ułatwiają zrozumienie i pozwalają właściwie ocenić ryzyko w procesie podejmowan ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczenie połączeń w świetle MSSF/MSR
Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczenie połączeń w świetle MSSF/MSR

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788375267013

Celem publikacji jest przedstawienie tematyki związanej z rozliczeniem połączeń spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). ...

Tag - mssf