mssf i msr książka - Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Zobacz Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301194512

Trzecie, uaktualnione wydanie cieszącego się od lat dużą popularnością podręcznika z zakresu rachunkowości finansowej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: miejsce rachunkowości finansowej w systemie informacji ekonomicznej, definicje po ...

Zobacz Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF
Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301199920

Podręcznik stanowi nowatorskie podejście wprowadzające do rachunkowości. Uwzględnia podstawę prawną MSR/MSSF, podczas gdy podobnego typu opracowania są podporządkowane tylko regulacjom Ustawy o rachunkowości. Publikacja omawia specyfikę MSR/MSSF już na etapie identyfi ...

Zobacz Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR
Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Wydawnictwo Difin Isbn 9788372519351

Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowo­ści. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Ka ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF
Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042983

Książka, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spektrum zagadnień – od podstawowych def ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432033

Publikacja naświetla tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek także ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ...

Zobacz Księgowania wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych
Księgowania wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326958694

W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych. Większość opracowań poświęconych regulacjom międzynarodowym za punkt wyjścia stawia sprawozdanie finansowe. Tym razem postanowiono, że warto spojrzeć na regulacje MSSF z punk ...

Zobacz Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326960642

Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w zakresie nieuregulowanym polskimi przepisami rachu ...

Zobacz Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301151638

Podręcznik zawierający kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: - miejsce rachunkowości finansowej w systemie informacji ekonomicznej; - definicje pojęć; - krajowe i międ ...

Zobacz Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326948206

Publikacja zawierająca wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w praktyczny sposób poszczególne MSR/MSSF z ustawą o rachunkowości. Każd ...

Zobacz Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041627

W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustaw ...

Tag - mssf