Międzynarodowe unikanie opodatkowania książka - Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim
Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

Difin Isbn 9788380856660

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje sposoby unikania opodatkowania oraz najnowsze zmiany prawne związane z przeciwdzia ...

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia
Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia

C.H. Beck Isbn 9788325594831

Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzynarodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która dotyczy bardzo aktualnego problemu. Jest przy tym ...

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim
Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

Difin Isbn 9788379308323

Publikacja kompleksowo ukazuje mechanizmy międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu z perspektywy polskiego prawa podatkowego, analizując je jednak w globalnym i europejskim ujęciu, co pozwala na szersze spojrzenie na istotę omawianej problematyki. Opracowanie stanowi p ...

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim
Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

Difin Isbn 9788379308323

Publikacja kompleksowo ukazuje mechanizmy międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu z perspektywy polskiego prawa podatkowego, analizując je jednak w globalnym i europejskim ujęciu, co pozwala na szersze spojrzenie na istotę omawianej problematyki. Opracowanie stanowi p ...

Tag - międzynarodowe unikanie opodatkowania książka