Międzynarodowe prawo publiczne - Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo międzynarodowe publiczne

Wolters Kluwer Isbn 9788373342941

Dłuższy okres realizacji zamówienia - około 7 dni. Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osó ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Barcik
Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595975

Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międzynarodowych oraz przykłady w ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku
Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Isbn 9788323341451

Publikacja zbiorowa Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku jest poświęcona omówieniu wybranych najnowszych problemów, z którymi aktualnie musi zmierzyć się ta specjalność prawa. Książkę – napisaną w językach niemieckim i rosyjskim – adresowano p ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii
Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii

Difin Isbn 9788379309719

Publikacja jest poświęcona analizie stosunku współczesnego prawa międzynarodowego publicznego do amnestii przyjmowanych w państwach, w których dochodzi do zbrodni międzynarodowych lub innych poważnych naruszeń praw człowieka. Amnestia jest przy tym mechanizmem sprawied ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482021

Podręcznik w zarysie stanowi pełny wykład dotyczący prawa publicznego międzynarodowego. \r\n W wydaniu 16. podręcznika w odniesieniu do prawa zwyczajowego jako jednego z głównych źródeł prawa międzynarodowego sprecyzowano pojęcie szeroko rozumianej praktyki państw sta ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu
Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu

Wydawnictwo TNOiK Isbn 8372853301

podręcznik dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych i europeistyki. Założeniem Autora było przygotowanie systematycznego wykładu podstaw współczesnego prawa międzynarodowego. Dla ogólnego wykształcenia człowieka niezbędna jest znajomość prawa międzyna ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Filipek
Prawo międzynarodowe publiczne Filipek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325562182

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne zagadnienia systemowe
Prawo międzynarodowe publiczne zagadnienia systemowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325556655

Obecne wydanie stanowi w istocie opis systemu prawa międzynarodowego. Wprowadziliśmy nowe elementy, wynikające z tego, że prawo międzynarodowe wkracza w coraz to nowe dziedziny, w doktrynie pojawiają się mniej lub bardziej uzasadnione poglądy, wymagające co najmniej wzmi ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Góralczyk
Prawo międzynarodowe publiczne Góralczyk

LexisNexis Polska Isbn 9788327801012

Podręcznik w zarysie stanowi pełny wykład dotyczący prawa publicznego międzynarodowego. W piętnastym wydaniu, uaktualnionym i rozszerzonym, omówiono podstawowe problemy związane z przyjęciem przez Polskę nowych ustaw: o prawie prywatnym międzynarodowym i o obywatelstwi ...

Zobacz PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566463

...

Tag - międzynarodowe prawo publiczne