Meritum Prawo Oświatowe 2019 - Meritum Prawo Oświatowe

Zobacz Meritum Prawo Oświatowe
Meritum Prawo Oświatowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249188

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszystkie elementy tzw. reformy oświaty wpro ...

Zobacz Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241922

Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W publikacji obszernie ...

Zobacz Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

Wolters Kluwer Isbn 9788381078092

Publikacja zawiera 414 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym nową ustawę – Prawo oświatowe, ustawę – Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, czy ustaw ...

Zobacz Prawo oświatowe Komentarz
Prawo oświatowe Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325597757

Prawo oświatowe. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie problematyki związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu oświaty w Polsce w oparciu o dwa zasadnicze akty prawne:ustawę z 14.12.2016 r. Przepisy w ...

Zobacz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043683

Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu nowych rozwiązań. Wejście w życie reformy oświaty niesie ...

Zobacz Meritum Prawo oświatowe
Meritum Prawo oświatowe

Wolters Kluwer Isbn 9788380924543

Książka z prawa oświatowego jest przeznaczona dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek zainteresują zapewne ich rozdziały związane z ich stosunkiem pracy, kandydatów na dyrektorów - zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami materialnymi, dyre ...

Zobacz Prawo oświatowe Balicki
Prawo oświatowe Balicki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572723

Publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych, ale również nauczycieli, kuratorów oświaty i prawników zajmujących się w ...

Zobacz Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów
Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481246

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek ...

Zobacz Prawo Oświatowe Meritum
Prawo Oświatowe Meritum

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434518

Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W wydaniu drugim zaktualizowano wybór przepisów prawnych, uzupełniając odpowiednio kome ...

Zobacz Dotacje dla szkół i przedszkoli Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Dotacje dla szkół i przedszkoli Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445057

Książka dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tym zwłaszcza wydziałów edukacji, zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, wydziałów budżetu i finansów, skarbników, a także do organów prowadzących szkoły i pla ...

Tag - meritum prawo oświatowe 2019