Mediacje praktyczne strategie - Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

Zobacz POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W MEDIACJACH
POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W MEDIACJACH

Czarna Owca Isbn 9788375541427

Przedmiotem rozważań podjętych przez Liv Larsson są trudności, jakie możemy napotkać podczas prowadzenia mediacji. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób radzić sobie z konfliktami we współczesnym świecie, w którym ukrywa się problemy, albo rozw ...

Zobacz Mediacje Teoria i praktyka
Mediacje Teoria i praktyka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241908

Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - dz ...

Zobacz Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów
Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920736

Książka z mediacji może służyć jako podręcznik podczas seminariów i programów szkoleniowych w dziedzinie mediacji i negocjacji, rozwiązywania konfliktów, prawa, działalności gospodarczej, zarządzania, planowania, opieki społecznej, doradztwa, edukacji, socjologii i ...

Zobacz Mediacja Teoria, normy, praktyka
Mediacja Teoria, normy, praktyka

Wolters Kluwer Isbn 9788381070614

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków uczestniczących w kierowaniu stron na mediacje oraz osób prowadzących mediacje. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla socjologów, dogmatyków, teoretyków i filozofów prawa zajmujących się omawianą problematyk ...

Zobacz Mediacja w postępowaniu cywilnym
Mediacja w postępowaniu cywilnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381070089

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cyw ...

Zobacz Mediacje semiotyczne
Mediacje semiotyczne

Sedno Isbn 9788379630226

Semiotyczne mediacje to alternatywa dla krytycznej analizy dyskursu. Podstawą tego podejścia są: refleksyjność, metody semiotyki społecznej, ale też badawcza tradycja polskiej lingwistyki kulturowej. Analiza mediacyjna to rekonstruowanie myślenia i działania wszystkich a ...

Zobacz Mediacja rodzinna Praktyczny poradnik
Mediacja rodzinna Praktyczny poradnik

Wydawnictwo Difin Isbn 9788379306930

Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osób podejmujących się roli mediatora rodzinnego - zarówno zawodowo, jak i społecznie. Autorzy analizują wieloaspektowo przebieg postępowania mediacyjnego - od momentu skierowania mediacji przez organy wymiaru sprawiedliwości l ...

Zobacz Mediacje gospodarcze
Mediacje gospodarcze

Wydawnictwo Marina Isbn 9788361872252

Książka w całości poświęcona jest mediacjom gospodarczym. Zawarto w niej przegląd najważniejszych zagadnień w mediacji od strony zarówno prawnej, ekonomicznej, jak i od psychospołecznej. Publikacja przedstawia nowoczesne metody prowadzenia i promocji mediacji. Może b ...

Zobacz Mediacje w prawie
Mediacje w prawie

UJ - Uniwersytet Jagielloński Isbn 9788323336723

Mediacje w prawie pod redakcją Janiny Czapskiej i Maksymiliana Szeląga-Dylewskiego to książka poświęcona instytucji mediacji w polskim systemie prawnym. Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i najważniejsze dziedziny prawa. Zaletą wydania jest umiejętne zesp ...

Zobacz Negocjacje i mediacje
Negocjacje i mediacje

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 9788320821772

Niemal każdego dnia każdy ma do czynienia z negocjacjami i/lub mediacjami. Dotyczą one życia prywatnego, spraw zawodowych, kontaktów biznesowych (zarówno krajowych, jakże i zagranicznych), stosunków międzynarodowych. Wprawdzie za każdym razem pertraktacje to znaczy medi ...

Tag - mediacje praktyczne strategie