Mediacje praktyczne strategie - Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

Zobacz Mediacje Teoria i praktyka
Mediacje Teoria i praktyka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241908

Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - dz ...

Zobacz Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów
Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920736

Książka z mediacji może służyć jako podręcznik podczas seminariów i programów szkoleniowych w dziedzinie mediacji i negocjacji, rozwiązywania konfliktów, prawa, działalności gospodarczej, zarządzania, planowania, opieki społecznej, doradztwa, edukacji, socjologii i ...

Zobacz Mediacja Teoria, normy, praktyka
Mediacja Teoria, normy, praktyka

Wolters Kluwer Isbn 9788381070614

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków uczestniczących w kierowaniu stron na mediacje oraz osób prowadzących mediacje. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla socjologów, dogmatyków, teoretyków i filozofów prawa zajmujących się omawianą problematyk ...

Zobacz Mediacja w postępowaniu cywilnym
Mediacja w postępowaniu cywilnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381070089

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cyw ...

Zobacz Mediacje semiotyczne
Mediacje semiotyczne

Sedno Isbn 9788379630226

Semiotyczne mediacje to alternatywa dla krytycznej analizy dyskursu. Podstawą tego podejścia są: refleksyjność, metody semiotyki społecznej, ale też badawcza tradycja polskiej lingwistyki kulturowej. Analiza mediacyjna to rekonstruowanie myślenia i działania wszystkich a ...

Zobacz POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W MEDIACJACH
POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W MEDIACJACH

Czarna Owca Isbn 9788375541427

Przedmiotem rozważań podjętych przez Liv Larsson są trudności, jakie możemy napotkać podczas prowadzenia mediacji. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób radzić sobie z konfliktami we współczesnym świecie, w którym ukrywa się problemy, albo rozw ...

Zobacz Mediacja rodzinna Praktyczny poradnik
Mediacja rodzinna Praktyczny poradnik

Wydawnictwo Difin Isbn 9788379306930

Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osób podejmujących się roli mediatora rodzinnego - zarówno zawodowo, jak i społecznie. Autorzy analizują wieloaspektowo przebieg postępowania mediacyjnego - od momentu skierowania mediacji przez organy wymiaru sprawiedliwości l ...

Zobacz Mediacje gospodarcze
Mediacje gospodarcze

Wydawnictwo Marina Isbn 9788361872252

Książka w całości poświęcona jest mediacjom gospodarczym. Zawarto w niej przegląd najważniejszych zagadnień w mediacji od strony zarówno prawnej, ekonomicznej, jak i od psychospołecznej. Publikacja przedstawia nowoczesne metody prowadzenia i promocji mediacji. Może b ...

Zobacz Mediacje w prawie
Mediacje w prawie

UJ - Uniwersytet Jagielloński Isbn 9788323336723

Mediacje w prawie pod redakcją Janiny Czapskiej i Maksymiliana Szeląga-Dylewskiego to pozycja bibliograficzna poświęcona instytucji mediacji w polskim systemie prawnym. Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i najważniejsze dziedziny prawa. Zaletą wydania jest u ...

Zobacz Negocjacje i mediacje
Negocjacje i mediacje

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 9788320821772

Niemal każdego dnia każdy ma do czynienia z negocjacjami i/lub mediacjami. Dotyczą one życia prywatnego, spraw zawodowych, kontaktów biznesowych (zarówno krajowych, w jaki sposób i zagranicznych), stosunków międzynarodowych. Wprawdzie za każdym razem ustalenia to znaczy ...

Tag - mediacje praktyczne strategie