Leksykon prawa administracyjnego - Leksykon prawa administracyjnego materialnego

Zobacz Leksykon prawa administracyjnego materialnego
Leksykon prawa administracyjnego materialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580117

Książka zawiera 100 podstawowych pojęć i instytucji związanych z prawem administracyjnym materialnym i mających zastosowanie do interpretacji obowiązujących przepisów prawnych – stanowiąc wprowadzenie do teorii (ogólnej problematyki) prawa administracyjnego – mater ...

Zobacz Prawo administracyjne Ura Elżbieta
Prawo administracyjne Ura Elżbieta

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494819

Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej. W celu zrozumienia tej obszernej problematyki treść została podzielona na trzy części, które uwzględniają: – zagadnienia ogólne i podst ...

Zobacz Prawo administracyjne Zimmermann
Prawo administracyjne Zimmermann

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432217

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciowa tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądown ...

Zobacz Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski
Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372856890

Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej. Podręcznik składa się z pięciu ...

Zobacz Prawo administracyjne Boć Jan
Prawo administracyjne Boć Jan

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631539

Boć Jan z wyd. Kolonia Limited zawarł w książce z prawa administracyjnego poniższe pojęcia:- Pojęcie administracji;- Prawo administracyjne (pojęcia i budowa, cechy);- Źródła prawa administracyjnego (prawo międzynarodowe, unii europejskiej, wewnętrzne);- Organizacja p ...

Zobacz Leksykon prawa administracyjnego 100 podstawowych pojęć
Leksykon prawa administracyjnego 100 podstawowych pojęć

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325508388

Leksykon prawa administracyjnego zawiera 100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla trzech działów prawa administracyjnego: ustrojowego, materialnego i procesowego. Spośród wielu terminów i pojęć, z jakimi spotkać się można w obowiązujących przepisach prawnych o ...

Tag - leksykon prawa administracyjnego