Leksykon prawa administracyjnego - Leksykon prawa administracyjnego materialnego

Zobacz Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski
Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372858535

Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej. Podręcznik składa się z pięciu ...

Zobacz Prawo administracyjne Boć Jan
Prawo administracyjne Boć Jan

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631539

Boć Jan z wyd. Kolonia Limited zawarł w książce z prawa administracyjnego poniższe pojęcia:- Pojęcie administracji;- Prawo administracyjne (pojęcia i budowa, cechy);- Źródła prawa administracyjnego (prawo międzynarodowe, unii europejskiej, wewnętrzne);- Organizacja p ...

Zobacz Leksykon prawa administracyjnego materialnego
Leksykon prawa administracyjnego materialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580117

Książka zawiera 100 podstawowych pojęć i instytucji związanych z prawem administracyjnym materialnym i mających zastosowanie do interpretacji obowiązujących przepisów prawnych – stanowiąc wprowadzenie do teorii (ogólnej problematyki) prawa administracyjnego – mater ...

Zobacz Prawo administracyjne Ura Elżbieta
Prawo administracyjne Ura Elżbieta

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494819

Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej. W celu zrozumienia tej obszernej problematyki treść została podzielona na trzy części, które uwzględniają: – zagadnienia ogólne i podst ...

Zobacz Prawo administracyjne Zimmermann
Prawo administracyjne Zimmermann

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432217

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciowa tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądown ...

Zobacz Leksykon prawa administracyjnego 100 podstawowych pojęć
Leksykon prawa administracyjnego 100 podstawowych pojęć

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325508388

Leksykon prawa administracyjnego zawiera 100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla trzech działów prawa administracyjnego: ustrojowego, materialnego i procesowego. Spośród wielu terminów i pojęć, z jakimi spotkać się można w obowiązujących przepisach prawnych o ...

Tag - leksykon prawa administracyjnego