Leasing 2018 książka - Leasing 2018

Zobacz Leasing w ujęciu podatkowym bilansowym oraz prawnym
Leasing w ujęciu podatkowym bilansowym oraz prawnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381077804

Stan prawny: 1 października 2017 r.\r\nz uwzględnieniem w części rachunkowej zmian w MSR/MSSF, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.Informacje zawarte w publikacji pozwolą uniknąć błędów związanych z rozliczaniem umów leasingu. W książce w spo ...

Zobacz Leasing 2018
Leasing 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326967801

W publikacji zamieściliśmy aktualne regulacje dotyczące leasingu w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing , najem, dzierżawa ” oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing” a także polskiego prawa podatkow ...

Zobacz Leasing 2016 Aspekt prawny podatkowy i księgowy
Leasing 2016 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883898506213

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ...

Zobacz Leasing 2016
Leasing 2016

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326951244

Opracowanie zawiera informacje na temat rozliczania leasingu na tle przepisów krajowych i międzynarodowych. W publikacji zamieściliśmy również analizę różnić między finansowaniem w formie leasingu a kredytem. Omówienie bazuje głównie na prawie bilansowym, ale zawier ...

Zobacz Leasing 2017 Aspekt prawny podatkowy i księgowy
Leasing 2017 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883898506213

Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowan ...

Zobacz Leasing 2012 Unimex
Leasing 2012 Unimex

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788361792994

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z leasingiem, zarówno\r\nu korzystającego, jak i finansującego.\r\nZ publikacji dowiesz się czym w podatku dochodowym różni się leasing finansowy od leasingu operacyjnego? Jak rozliczyć leasing w księgach finansującego i korzyst ...

Zobacz Leasing 2013
Leasing 2013

DK Wydawnictwo Isbn

Książka kompleksowo omawia zagadnienia związane z leasingiem, zarówno u korzystającego, jak i finansującego.\r\nZ publikacji dowiesz się m.in.: - czym w podatku dochodowym różni się leasing finansowy od leasingu operacyjnego? - jak rozliczyć leasing w księgach finansuj ...

Zobacz Leasing kredyt factoring jako formy finansowania przedsiębiorstw
Leasing kredyt factoring jako formy finansowania przedsiębiorstw

Difin Isbn 9788379306367

Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych, faktoringowych, a także różnych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmien ...

Tag - leasing 2018 książka