Laboratorium chemii organicznej - Laboratorium chemii organicznej

Zobacz Chemia organiczna
Chemia organiczna

Wydawnictwo Chemiczne Isbn 839057764X

Nowoczesny podręcznik, mieszczący w umiarkowanej objętości (jeden tom, 682 strony) pełny wykład chemii organicznej na wysokim, akademickim poziomie, w zakresie odpowiadającym potrzebom studentów wydziałów chemicznych na uniwersytetach i politechnikach. Dobór i sposób ...

Zobacz Laboratorium chemii organicznej
Laboratorium chemii organicznej

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301195212

W podręczniku zawarto cenny zbiór zasad obowiązujących w laboratorium chemii organicznej, dotyczących opanowania techniki laboratoryjnej, prowadzenia podstawowych operacji jednostkowych i ich zastosowania w wielu metodach rozdzielenia, a także oczyszczania związków organi ...

Zobacz Chemia organiczna w zadaniach dla uczestników konkursów chemicznych
Chemia organiczna w zadaniach dla uczestników konkursów chemicznych

Tutor Isbn 9788389563767

Chemia organiczna w zadaniach dla uczestników konkursów chemicznych jest książką obejmującą swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia, z jakimi może się spotkać uczeń w trakcie nauki chemii organicznej. Zebrane w niej zadania zostały przygotowane z myślą o uczniac ...

Zobacz Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów kandydatów na studia medyczne Zadania podstawowe
Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów kandydatów na studia medyczne Zadania podstawowe

Tutor Isbn 9788389563774

Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania podstawowe jest pierwszą częścią zbioru zadań obejmującego swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia, z jakimi może się spotkać uczeń w trakcie nauki chemii organicznej. Zebrane w t ...

Zobacz Podręczne tablice szkolne Chemia organiczna
Podręczne tablice szkolne Chemia organiczna

Nowik Isbn 5907458787093

Część II. Chemia organiczna Struktura związków organicznych Właściwości fizyczne związków organicznych Reakcje w chemii organicznej Węglowodory - związki węgla z wodorem Jednofunkcyjne i wielofunkcyjne związki organiczne Związki organiczne o znaczeniu biologicznymA ...

Zobacz Chemia organiczna część 1
Chemia organiczna część 1

WNT Isbn 9788320435061

W części pierwszej podręcznika na wstępie przedstawiono powiązania chemii organicznej z innymi jej dziedzinami, znaczenie dla rozwoju licznych gałęzi przemysłu; omówiono strukturę cząsteczek organicznych w aspektach topologii, klasyfikacji, metod i ustalania ich budowy ...

Zobacz Chemia organiczna Krótki kurs
Chemia organiczna Krótki kurs

PZWL Isbn 9788320034912

Przedstawione tematy ujęto w formie wykładu. W obecnym wydaniu praktyczne aspekty chemii organicznej poparto licznymi przykładami oraz wzbogacono kolorem ilustracje, co z pewnością ułatwi zrozumienie treści. Podane przy każdym rozdziale zadania umożliwią kontrolę przys ...

Zobacz Chemia organiczna
Chemia organiczna

WNT Isbn 9788320433401

W książce omówiono: budowę cząsteczki i podstawowe pojęcia w chemii organicznej, główne grupy związków chemicznych, biomolekuły, zagadnienia stereochemii, zastosowania chemii organicznej w preparatach i materiałach codziennego użytku, projektowanie syntezy organiczne ...

Zobacz Chemia organiczna część 2
Chemia organiczna część 2

WNT Isbn 9788320436136

W drugiej części ksiązki Chemia organiczna na wstępie omówiono podstawowe zagadnienia z dziedziny stereochemii, w tym chiralności, konfiguracji cząsteczki, czynności optycznej, konfiguracji absolutnej, diastereoizomerii i projekcji Fischera, a ponadto konformacji alkanów ...

Zobacz Chemia organiczna część 3
Chemia organiczna część 3

WNT Isbn 9788320436587

Część trzecią podręcznika #8222;Chemia organiczna #8221; rozpoczyna opis podstawowych zagadnień z zakresu planowania syntezy organicznej na bazie analizy retrosyntetycznej (syntony, dyskoneksja, przekształcenia grup funkcyjnych) zilustrowanych licznymi przykładami. Nastę ...

Tag - laboratorium chemii organicznej