Książka polityka rachunkowości 2018 - Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Zobacz Polityka rachunkowości najczęstsze błędy
Polityka rachunkowości najczęstsze błędy

Infor Isbn 9788365887832

Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 – UWAGA NOWE WYJAŚNIENIE! ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej b ...

Zobacz Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF
Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF

Stowarzyszenie księgowych w polsce. Wydawnictwo Isbn 9788372282385

Książka jest subiektywnym przewodnikiem po kluczowych decyzjach, jakie musi podjąć jednostka stosująca Międzynarodowe Standardy rachunkowości (MSSF/MSR) w ramach szeroko rozumianej polityce rachunkowości.\r\n\r\nAutor omawia w niej m.in.: problem wyboru modelu wyceny poszczeg ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326914874

Polityka rachunkowości 2012 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w ...

Zobacz Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326926587

Praktyczny komentarz obejmuje omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizaowane przepisy pra ...

Zobacz Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego Wybrane aspekty
Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego Wybrane aspekty

Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL Isbn 9788377024362

Monografia Polityka rachunkowości jednostki a próba sprawozdania finansowego wybrane aspekty podejmuje ważną i aktualną tematykę z aspektu rachunkowości i skupia się na \"SERCU RACHUNKOWOŚCI\", tzn. polityce rachunkowości. Jest próbą spojrzenia na różne problemy polit ...

Zobacz Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce
Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce

Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL Isbn 9788377024287

rachunkowość podstawy rachunkowości książka prawo Polityka rachunkowości jest ważnym dokumentem w rachunkowości jednostek gospodarczych. Obowiązek jej posiadania wynika wprost z ustawy o rachunkowości oraz z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Stanowi ona dok ...

Zobacz Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku
Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont stan prawny 1 maja 2014 roku

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326931635

Praktyczny komentarz obejmuje peryfraza zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych dodatkowo charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie obejmuje przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych
Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326931932

Najbardziej aktualna pozycja na rynku. Uwzględnia najnowsze przemiany w prawie. W konkretny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostc ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2015
Polityka rachunkowości 2015

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572266

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na bazie przepisów funkcjonujących od stycznia 2015 r. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownik ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2015 z komentarzem do planu kont

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326936388

Praktyczne wsparcie, dzięki któremu łatwiej niż dotychczas stworzysz plan kont w swojej jednostce. Dodatkowo zapoznasz się z omówieniem bieżących zasad ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych uwzględniającym stan prawny ze st ...

Tag - książka polityka rachunkowości 2018