Książka do KPA - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043980

Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowe ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043966

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodek ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283298

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewó ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381077293

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom administracji publicznej i osobom załatwiającym sprawy ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Twoje Prawo
Kodeks postępowania administracyjnego Twoje Prawo

C.H. Beck Isbn 9788381288361

Stan prawny: 1 września 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 25.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) Seria \"Twoje Prawo\" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597337

Komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, którzy wydają decyzje w trybie KPA. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oznacza wielką zmianę dla wszystkich organów administracji publicznej, których działalność jest ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta
Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287227

Kodeks postępowania administracyjnego orzecznictwo Aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania a ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks postępowania administracyjnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381600538

Stan prawny na: 9.08.2018 r. W najnowszym 32. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej - z 5 lipca 2018 r. o zarzą ...

Zobacz Kodeks Postępowania Administracyjnego
Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od.Nowa Isbn 9788366026445

Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa
Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288279

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Stan prawny 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje następujące zmiany:KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Są ...

Tag - książka do kpa