Kryminalistyka Hołyst - Kryminalistyka Hołyst Brunon

Zobacz Kryminalistyka Hołyst Brunon
Kryminalistyka Hołyst Brunon

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077286

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myśle ...

Zobacz Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze
Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287975

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki ...

Zobacz Kryminalistyka Zarys wykładu
Kryminalistyka Zarys wykładu

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376018881

Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy prob ...

Zobacz Kryminalistyka Przewodnik Wilk
Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372856661

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i ma pomóc w usystematyzowaniu wiedzy do egzaminu z kryminalistyki i prawa dowodowego. Może także stanowić źródło wiedzy dla aplikantów oraz praktyków kryminalistyki, ponieważ wszystkie zagad ...

Zobacz Kryminalistyka w mediach
Kryminalistyka w mediach

Silva Rerum Isbn 9788364447136

zanowni Czytelnicy! Jestem kryminalistykiem i pasjonuje mnie świat śladów kryminalistycznych. A że śladem może być praktycznie wszystko, na brak przedmiotu badań trudno mi narzekać. Sam proces badania śladów został zaś w ciągu ostatnich kilku bardzo intensywnie spop ...

Zobacz Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce
Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce

UJ - Uniwersytet Jagielloński Isbn 9788323339168

U progu rewolucyjnej zmiany polskiej procedury karnej autorzy książki – naukowcy i praktycy – prezentują, jak ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest współpraca policji, wymiaru sprawiedliwości, nauki i biegłych. Eksperci policyjnych labo ...

Zobacz Kryminalistyka
Kryminalistyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Isbn 9788323124016

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich oraz słuchaczy szkół policyjnych. Niewątpliwie będzie przydatny prawnikom praktykom. Uwzględnia aktualny stan wiedzy kryminalistycznej teorii ...

Zobacz Kryminalistyka zarys systemu
Kryminalistyka zarys systemu

Wydawnictwo Difin Isbn 9788379307234

Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. ...

Zobacz Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji
Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL Isbn 9788363839055

Uczestnicy przedstawiciele środowisk akademickich, tymczasem również pracownicy administracji publicznej (policji, straży miejskiej, urzędów celnych) skupili się na pokazaniu zastosowania kryminalistyki i nauk pokrewnych nie tylko w procesie dowodzenia przestępstw i zapo ...

Zobacz Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski
Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Isbn 9788374623605

W Kryminalistyce w Rosji i Polsce wykorzystano teksty zawierające współczesną leksykę i składnię. Dużym plusem jest ich odpowiedni wybór: będąc źródłem słownictwa specjalistycznego, dają równolegle uczącemu się wiedzę z historii i praktyki kryminalistyki rów ...

Tag - kryminalistyka hołyst