Krajowe Standardy Rachunkowości - Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

Zobacz Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046097

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują ...

Zobacz Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości
Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042174

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – kompletny zbiór przepisów polskiego prawa bilansowego opatrzony słowem wstępnym przez Panią Joannę Dadacz Przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości.\r\n W publikacji:\r\n najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Ra ...

Zobacz Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości
Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040507

Kompletny zbiór przepisów polskiego prawa bilansowego. W książce najnowsze, pełne wersje wszystkich Krajowych Standardów Rachunkowości: KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” KSR nr 2 „Podatek dochodowy” KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” KSR n ...

Zobacz Krajowe Standardy Rachunkowości
Krajowe Standardy Rachunkowości

INFOR PL S.A. Isbn 9788374403030

Publikacja zawiera wszystkie dotychczas wydane krajowe standardy rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.\r\n\r\nSzczegółowe wyjaśnienia wybranych zagadnień z zakresu rachunkowości oraz zawarte w nich przykłady ułatwiają rozwiązanie wielu problemó ...

Zobacz KRAJOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI
KRAJOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266956

...

Tag - krajowe standardy rachunkowości