Koszty uzyskania przychodu - Koszty uzyskania przychodów w CIT

Zobacz Koszty uzyskania przychodów w CIT
Koszty uzyskania przychodów w CIT

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046189

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedynym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozlicze ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596385

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2012
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2012

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788361792864

Koszty uzyskania przychodów 2012 po nowemu. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W publikacji w szeroki ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów 2013 w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów 2013 w podatkach dochodowych

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788363597207

Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także poparte stosownymi i najnowszymi orzeczeniami polskich sądów administracyjnych, jak i interpretacjami prze ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788360235836

Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W publikacji w szerokim zakresie odwołano się do orzecznictwa są ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8374836487

Prezentowany komentarz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu oraz interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe, Czytelnik m ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325508371

Prezentowany komentarz stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu oraz interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe, Czytelnik m ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów Zasady ogólne
Koszty uzyskania przychodów Zasady ogólne

Wydawnictwo Difin Isbn 8372515654

Książka adresowana przede wszystkim do praktyków. Szczególne znaczenie mieć będzie dla doradców podatkowych, a także adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką podatkową. Z uwagi na to, że opodatkowanie ma charakter powszechny, trafia również do rą ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodów

Wydawnictwo Unimex Isbn

Koszty uzyskania przychodów 2011 po nowemu. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W publikacji Koszty uz ...

Zobacz Koszty uzyskania przychodów 2014 w podatkach dochodowych
Koszty uzyskania przychodów 2014 w podatkach dochodowych

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788363597207

W Leksykonie obszernie omówione są m.in. praktyczne skutki regulacji art. 15b updop i art. 24b updof, na podstawie których podatnik zobowiązany jest korygować koszty uzyskania przychodów w przypadku zwłoki z opłacaniem ciążących na nim zobowiązań. Książka przeznacz ...

Tag - koszty uzyskania przychodu