Koszty 2018 po zmianach - Koszty 2018 po zmianach

Zobacz Koszty 2018 po zmianach
Koszty 2018 po zmianach

Infor Isbn 1234-5695

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychoda ...

Zobacz Przychody i koszty w finansach Ważne zmiany od 1 stycznia 2018 r
Przychody i koszty w finansach Ważne zmiany od 1 stycznia 2018 r

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326968648

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowy MSSF 15 Przychody, który w przypadku niektórych jednostek zmieni sposób ujmowania i rozliczania przychodów, a tym samym wpłynie na rentowność całej jednostki oraz poszczególnych jej segmentów działalności czy produktów. P ...

Zobacz Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179753

Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. Uw ...

Zobacz Koszty w działalności gospodarczej 2018
Koszty w działalności gospodarczej 2018

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280694

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2018, to pozycja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce. Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej działalności zosta ...

Zobacz Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty
Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

C.H. Beck Isbn 9788325595463

Aż 220 wzorów aktów notarialnych z komentarzem, orzecznictwem i kosztami. Dodatkowo, edytowalne wersje wzorów na płycie CD. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty to publikacja zawierająca 220 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w pra ...

Zobacz Koszty transakcyjne w energetyce wodnej
Koszty transakcyjne w energetyce wodnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380885905

Monografia poświęcona jest problematyce wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł w ujęciu ekonomii kosztów transakcyjnych. W publikacji opisano przebieg procesu administracyjno-inwestycyjnego dotyczącego małej elektrowni wodnej. Przedstawiono również wybrane kwest ...

Zobacz Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych
Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380885547

Logistyka, uważana przez wielu analityków za barometr lub krwiobieg gospodarki, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i magazynowania, która przejawiał ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 1
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 1

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372857309

Tom I zawiera podstawowe informacje o rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, wprowadza w proces podejmowania decyzji. Wskazuje na nową terminologię kosztów oraz ich klasyfikację wykorzystywaną w podejmowaniu decyzji. Oprócz kosztów zmiennych i stałych sch ...

Zobacz Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie

CeDeWu Isbn 9788375569476

Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie to podręcznik adresowany do wszystkich, którzy interesują się logistyką i rachunkowością. Połączono w nim zagadnienia teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiąza ...

Zobacz Optymalizacja kosztów w praktyce dentystycznej Zarządzaj skutecznie swoimi finansami
Optymalizacja kosztów w praktyce dentystycznej Zarządzaj skutecznie swoimi finansami

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326965555

W książce Optymalizacja kosztów w praktyce dentystycznej. Zarządzaj skutecznie swoimi finansami znajdziesz gotowe wskazówki i instrukcje, w jaki sposób właściwie gospodarować pieniędzmi i w jaki sposób je odzyskiwać od niepłacących pacjentów i kontrahentów. Dzięk ...

Tag - koszty 2018 po zmianach