Kontrola Skarbowa Komentarz 2019 - Kontrola celno skarbowa Komentarz

Zobacz Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce
Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043997

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia związane z przebiegiem czynności sprawdzających, kontrolą podatkową oraz kontrolą celno-skarbową. W publikacji m.in.:- rodzaje kontroli prowadzonych przez organy podatkowe,- cel przeprowadzania cz ...

Zobacz Kontrola celno skarbowa Komentarz
Kontrola celno skarbowa Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244046

Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem komentarza nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i ...

Zobacz Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia
Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Wolters Kluwer Isbn 9788381242738

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicz ...

Zobacz Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej
Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej

Elipsa Dom Wydawniczy Isbn 9788380171466

Książka ukazuje się w roku dwudziestej rocznicy uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., chociaż nie była zamierzona i pomyślana jako praca rocznicowa. Może natomiast być uznana za pewnego rodzaju głos autora w sprawach o ...

Zobacz Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10
Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585013

Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowo ...

Zobacz Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego
Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076852

Pierwsza publikacja opisującą kompleksowo zagadnienie kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w nowym stanie prawnym, tj. po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Opisano w niej aktualną strukturę organizacyjną oraz cały proces tej kontro ...

Zobacz Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301194444

Autorzy książki uczą, w jaki sposób w codziennej praktyce laboratoryjnej zapewnić rzetelność badań analitycznych poprzez: - dbałość o reprezentatywność pobranych próbek w stosunku do badanego materiału - zagwarantowanie stabilności składu próbki od momentu jej p ...

Zobacz Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076470

Publikacja jest podsumowaniem konferencji naukowej, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 26 listopada 2015 r. Omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyższe organy władzy sądowniczej ...

Zobacz Kontrola korespondencji
Kontrola korespondencji

C.H. Beck Isbn 9788325589875

W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwanie i utrwalanie treści koresponden ...

Zobacz Kontrola podatników nowe procedury
Kontrola podatników nowe procedury

Infor Isbn 9788365789655

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo ut ...

Tag - kontrola skarbowa komentarz