Kontrola podatkowa Komentarz - Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Zobacz Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce
Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043997

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia związane z przebiegiem czynności sprawdzających, kontrolą podatkową oraz kontrolą celno-skarbową. W publikacji m.in.:- rodzaje kontroli prowadzonych przez organy podatkowe,- cel przeprowadzania cz ...

Zobacz Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286220

W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka została wzbogacona o aktualne orze ...

Zobacz Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa
Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa

Poltext Isbn 9788375619324

Unikanie podatków, luka podatkowa w VAT, ceny transferowe, oszustwa akcyzowe czy pozorne transakcje – to gorące tematy z pierwszych stron gazet. Zarazem ucieczka przed podatkami w Polsce nie wynika z akceptacji dla oszustw podatkowych, co potwierdzają badania CBOS-u. Spore j ...

Zobacz E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny
E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

Wolters Kluwer Isbn 9788381245913

Mało precyzyjne przepisy oraz niedopracowane struktury jednolitych plików kontrolnych wzbudzają sporo wątpliwości dotyczących rodzaju danych oraz sposobu ich prezentacji. Autorzy przybliżają podatnikom te kwestie w oparciu o regulacje prawne i wytyczne przedstawiane przez ...

Zobacz Kontrola podatkowa skarbowa i celna Wyzwania teorii i praktyki
Kontrola podatkowa skarbowa i celna Wyzwania teorii i praktyki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326444098

Książka dla doradców podatkowych, radców prawnych, agentów celnych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty, których może dotyczyć kontrola organów podatkowych, skarbowych i celnych. Zainteresuje również pracowników administracji podatkow ...

Zobacz Kontrola podatkowa przedsiębiorców
Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Wolters Kluwer Polska Isbn 9878326407109

W książce opisano i uporządkowano wykładnię przepisów podatkowych dotyczących kontroli przedsiębiorców z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków organów i praw podatników zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Autorzy opierając się na swoim do ...

Zobacz Kontrola podatkowa Geneza i rozwój procedury
Kontrola podatkowa Geneza i rozwój procedury

Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL Isbn 9788377020906

kontrola podatkowa \"Praca w sposób wydatny wzbogaca nasze piśmiennictwo prawnofinansowe, stanowiąc zarazem pierwszą w zanim próbę pełnego ukazania genezy i rozwoju samej instytucji kontroli podatkowej, jakże też zmieniających się w latach 191902009 celów i zasad pos ...

Zobacz Postępowanie podatkowe Kontrola podatkowa
Postępowanie podatkowe Kontrola podatkowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325526627

Celem opracowania mającego charakter zarówno poradnika dla praktyków, jak\r\ni podrecznika dla studentów jest przybliżenie zawiłych kwestii dotyczących postępowania\r\npodatkowego i kontroli podatkowej, a także przedstawienie środków\r\nprawnych pozwalających zrealizować p ...

Zobacz Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców
Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców

Wydawnictwo Unimex Isbn 8360235454

Uaktualnione w związku z wprowadzonymi zmianami ustawowymi i poszerzone opracowanie opisujące szczegółowo, a zarazem w ujęciu praktycznym i w oparciu o przykładowe stany faktyczne, zasady prowadzenia kontroli przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Omówieniu zo ...

Zobacz Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców
Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców

Wydawnictwo Unimex Isbn 8360235104

Uaktualnione w związku z wprowadzonymi zmianami ustawowymi i poszerzone opracowanie opisujące szczegółowo, a zarazem w ujęciu praktycznym i w oparciu o przykładowe stany faktyczne, zasady prowadzenia kontroli przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Omówieniu zo ...

Tag - kontrola podatkowa komentarz