Komentarz do planu 2019 - Komentarz do planu kont Augustowska

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046684

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Fi ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzeb ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska Rup
Komentarz do planu kont Augustowska Rup

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042761

Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!\r\n Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiper ...

Zobacz Komentarz do planu kont 2012
Komentarz do planu kont 2012

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040514

Nowe zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych\r\nobowiązujące od 15 lutego 2012 roku. Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad ...

Zobacz Komentarz do planu kont
Komentarz do planu kont

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042013

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:\r\n\r\n ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);\r\n rozporządzenia Ministra Finansów z 5 l ...

Zobacz Komentarz do planu kont 2013
Komentarz do planu kont 2013

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040514

Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytor ...

Zobacz KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W13/E-SUP
KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W13/E-SUP

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040514

...

Zobacz KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA PAŃSTWOWYCH I SAMJEDW12/E-SUP
KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA PAŃSTWOWYCH I SAMJEDW12/E-SUP

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266994

...

Tag - komentarz do planu 2019