Komentarz do KSH 2018 - Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582186

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248891

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wp ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595395

Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595425

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Wolters Kluwer Isbn 9788381072397

Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowa ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych komentarz Tom 2 art 151-300
Kodeks spółek handlowych komentarz Tom 2 art 151-300

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325552534

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego, ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Lexis
Kodeks spółek handlowych Komentarz Lexis

LexisNexis Polska Isbn 9788327809582

Obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów, które są określane mianem prawa ustrojowego spółek handlowych. W komentarzu został uwzględniony tekst jednolity komentowanej ustawy opublikowany 6 września 2013 r., a także najnowsza zmiana z 26 czerwca 2014 r., która wcho ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325557270

Książka stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Komentarz ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563646

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie, bazujące na tekście jednolitym z 19.4.2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 1030) uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian, w tym m.in.:\r\n - ustawy z 16.11.20 ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Strzępka
Kodeks spółek handlowych Komentarz Strzępka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574970

Polecamy Kodeks spółek handlowych Komentarz - najlepszy wybór kupujących. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi: - pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych ...

Tag - komentarz do ksh 2018