Komentarz do karty nauczyciela - Karta Nauczyciela Komentarz

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046455

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 pa ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326977626

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szcze ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043706

Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:- zadań dyrektora szkoły ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifik ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594640

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Infor Isbn 9788365789969

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380926035

Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się problematyką oświatową. Kome ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy
Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041962

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania st ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy
Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040262

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania stosunku p ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy
Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043133

Kolejne wydanie komentarza uwzględnia następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:- Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) – likwidacja tzw. godzin karcianych, zmiany trybu i zasad postępowan ...

Tag - komentarz do karty nauczyciela