kodeks pracy 2018 komentarz - Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Zobacz Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969928

W książce z kodeksu pracy znajdziesz ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy (wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.) wraz odesłaniem do przepisów wykonawczych oraz komentarzem do ostatnio wprowadzonych nowelizacji przepisów. Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menad ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596484

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591519

Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczn ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Żołyński
Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043744

Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunk ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Florek
Kodeks pracy Komentarz Florek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076661

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podni ...

Zobacz Kodeks pracy komentarz dla praktyków
Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042907

Do komentarza z kodeksu pracy dołączono omówienie najnowszych, ważnych zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r., dotyczących m.in.: obowiązku wprowadzenia firmowego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, zasad wydawania świadectw pracy oraz ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Baran
Kodeks pracy Komentarz Baran

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076661

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. \r\nDotyczą one m.in.:- pod ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Wratny
Kodeks pracy Komentarz Wratny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587628

W komentarzu do Kodeksu pracy określone są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo, wyszczególnione nowe pozycje w doktrynie, a także komentarz do najnowszych zmian legislacyjnych, które zostały wprowadzone m.in. ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski
Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Wolters Kluwer Isbn 9788326491009

Dziesiąte wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2014 r. W szczególności omówiono nowe przepisy dotyczące: umów terminowych o pracę, zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Świątkowski
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586935

Kolejne wydanie komentarza do kodeksu pracy zostało zaktualizowane o najnowsze poglądy doktryny, orzecznictwo, a także zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.: - ustawą z 19.3.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, po ...

Tag - kodeks pracy 2018 komentarz