Kodeks karny skarbowy Komentarz - Kodeks karny skarbowy Komentarz

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck
Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282864

Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny oraz orzecznictwo. Niniejsz ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585129

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejs ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563851

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks poddany skarbowy w sposób jasny i prześwitujący pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów połączonych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy wcięcie pra ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX
Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 9788326407437

Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza k.k.s. stosowanych na gruncie p ...

Zobacz KODEKS KARNY SKARBOWY KOMENTARZ LEX
KODEKS KARNY SKARBOWY KOMENTARZ LEX

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326407437

Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza k.k.s. stosowanych na gruncie p ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy
Kodeks karny skarbowy

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 9788326407437

Obowiązujący kodeks karny skarbowy z 1999 r. był 20 razy nowelizowany, a ostatnia zmiana z lipca 2005 r. jest obszerna i znamienna w takim stopniu, że stanowi rekodyfikację. Formuła komentarza opiera się na prezentacji obowiązującego stanu prawnego wraz z objaśnieniami ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarze praktyczne
Kodeks karny skarbowy Komentarze praktyczne

LexisNexis Polska Isbn 9788378063919

Niniejsze opracowanie stanowi próbę omówienia problematyki materialnej\r\noraz procesowej prawa karnego skarbowego z punktu widzenia praktyków, w związku z czym Czytelnik nie znajdzie w nim bardzo rozbudowanych rozważań teoretycznych. Niektóre zawarte w tym komentarzu pogl ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy komentarz
Kodeks karny skarbowy komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376017815

...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788374834445

Prezentowany Komentarz do ustawy kodeks karny skarbowy jest jedną z niewielu pozycji na rynku z tego tematu zawierającą najnowszą nowelizację z listopada 2006 r. Autorzy pracownicy naukowi i wybitni specjaliści z dziedziny prawa karnego skarbowego - w bardzo wyczerpujący a ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz 2014
Kodeks karny skarbowy Komentarz 2014

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563851

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób przejrzysty i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów połączonych z wykładnią kodeksów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. ...

Tag - kodeks karny skarbowy komentarz