Kodeks karny komentarz - Kodeks karny Komentarz Stefański

Zobacz Kodeks karny Komentarz Stefański
Kodeks karny Komentarz Stefański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289535

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek
Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246941

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz pogląda ...

Zobacz Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289511

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami o ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Mozgawa
Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075442

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Filar
Kodeks karny Komentarz Filar

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499661

Komentarz z kodeksu karnego jest skierowany zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych jak i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja ta będzie wartościową pozycją dla pracowników naukowych w dziedzinie prawa karneg ...

Zobacz Kodeks Karny komentarz Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596507

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami o ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Bojarski
Kodeks karny Komentarz Bojarski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493874

W siódmym wydaniu komentarza do kodeksu karnego autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, wiele dotychczasowych w ...

Zobacz Kodeks Karny komentarz Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325553548

W Komentarzu przywołano najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co umożliwia zapoznanie się nie tylko z najnowszym stanem prawnym i wykładnią prezentowaną w literaturze przedmiotu, ale także z ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Filar
Kodeks karny Komentarz Filar

LexisNexis Polska Isbn 9788327809612

W Komentarzu do KKuwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, przede wszystkim wprowadzone przez ustawę z 4 kwietnia 2014 r. w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym zagadnienia związane ze zmianą trybu ich ścigania, a także ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Mozgawa
Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493386

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem poglądów doktryny prawa karnego i orzecznictwa. Siódme wydanie komentarza przedstawia wszystkie nowelizacje kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania, a w szczególności ...

Tag - kodeks karny komentarz