Kodeks karny 2018 Ustawa - Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

Zobacz Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek
Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246941

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz pogląda ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Stefański
Kodeks karny Komentarz Stefański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591526

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w ...

Zobacz Kodeks karny Część szczególna Tom 2
Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Wolters Kluwer Isbn 9788381075473

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa k ...

Zobacz Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2
Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

Wolters Kluwer Isbn 9788326486609

Komentarz do kodeksu karnego jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom. Komentarz zawiera szczegółową ...

Zobacz Kodeks Karny komentarz Grześkowiak
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596507

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami o ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Mozgawa
Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075442

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi ...

Zobacz Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283748

Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykony ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Filar
Kodeks karny Komentarz Filar

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499661

Komentarz z kodeksu karnego jest skierowany zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych jak i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja ta będzie wartościową pozycją dla pracowników naukowych w dziedzinie prawa karneg ...

Zobacz Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

C.H. Beck Isbn 9788325585471

Stan prawny: kwiecień 2016 r. Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoh ...

Zobacz KK Kodeks karny 2016 Ustawa
KK Kodeks karny 2016 Ustawa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585495

Stan prawny 15 kwietnia 2016 roku. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu karnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. ...

Tag - kodeks karny 2018 ustawa