Klasyfikacja budżetowa 2016 - Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2017

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2017 Beck
Klasyfikacja budżetowa 2017 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594237

Książka z klasyfikacji budżetowej na 2017 rok jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potw ...

Zobacz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579227

Dnia 24.6.2015 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. poz. 931). Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od września 2015 roku, na 2016 r. należy opierać już na nowej klasyfikacji. Nowelizacja obejmuje ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa
Klasyfikacja budżetowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325552442

Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”) oraz roz ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2015
Klasyfikacja budżetowa 2015

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574697

Książka ta jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2015
Klasyfikacja budżetowa 2015

INFOR PL S.A. Isbn 978837440358

Wysyłka luty/marzec. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne zmiany wprowadzone w wydanym w 2010 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źród ...

Tag - klasyfikacja budżetowa 2016