Klasyfikacja środkow trwałych - Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Zobacz Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046035

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowan ...

Zobacz Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883898505083

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnie ...

Zobacz Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT 2010 i stawkami amortyzacji
Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT 2010 i stawkami amortyzacji

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043447

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Książka zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT ...

Zobacz Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami
Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829066

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.\r\n\r\nW pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w ksi ...

Zobacz Klasyfikacja środków trwałych 2016
Klasyfikacja środków trwałych 2016

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829066

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 rok. W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w ksi ...

Zobacz Klasyfikacja środków trwałych 2017
Klasyfikacja środków trwałych 2017

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829066

W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach rachunkowych i organach ...

Zobacz Klasyfikacja środków trwałych
Klasyfikacja środków trwałych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374267205

Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji to pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622). Obowiązujące stawki amortyzacji przyporządkowane poszczególnym pozycjom ...

Zobacz Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2012
Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2012

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374267205

Książka Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji zawiera Pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622), Obowiązujące stawki amortyzacji przyporządkowane poszczeg ...

Zobacz Klasyfikacja środków trwałych 2014 ze stawkami
Klasyfikacja środków trwałych 2014 ze stawkami

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829066

Ksiązka skierowana do wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także do innych jednostek organizacyjnych prowadzących ewidencję ś ...

Tag - klasyfikacja środkow trwałych