KKW Komentarz 2018 - Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286275

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W s ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247436

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Wi ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584993

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: - enumeratywne wskazanie skazanych, który ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482908

W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w t ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563325

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie poszerzone i wzbogacone o najnowsze poglądy doktryny uwzględnia również omówienie ostatnich zmian, m.in.:- ustawy z 24.5.2013 r., zmiana ma charakter porz ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarze LexisNexis
Kodeks karny wykonawczy Komentarze LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn 9788376208534

Praca zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3961), które wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz do nowelizacji 2016
Kodeks karny wykonawczy Komentarz do nowelizacji 2016

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326490545

Zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W komentarzu oprócz omówienia zmian wprowadzonych nowelą marcową z 2016 r. przedstawiono zmiany, jakim na przestrz ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494895

W komentarzu omówiono kompleksowo najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym w zakresie wykonania orzeczeń karnych, a w szczególności te obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., dotyczące m.in.:\r\n- kar, środków karnych i środków zabezpieczających, k ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz 2015
Kodeks karny wykonawczy Komentarz 2015

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568443

Przedmiotem analizy są uregulowania nie tylko obowiązujące – lecz także rozwiązania projektowane, które najprawdopodobniej wejdą w życie w roku 2015. Dzięki temu prezentowane dzieło zbiorowe będzie najbardziej aktualnym komentarzem do KKW na rynku wydawniczym. Podst ...

Tag - kkw komentarz 2018