KKS Komentarz 2018 - Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck
Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282864

Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny oraz orzecznictwo. Niniejsz ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928992

Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyj ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240000

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzi ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585129

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejs ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563851

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks zdyscyplinowany skarbowy w sposób przejrzysty i przeźroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów zgrupowanych z wykładnią kodeksów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy s ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX
Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 9788326407437

Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza k.k.s. stosowanych na gruncie p ...

Zobacz KODEKS KARNY SKARBOWY KOMENTARZ LEX
KODEKS KARNY SKARBOWY KOMENTARZ LEX

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326407437

Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza k.k.s. stosowanych na gruncie p ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarze praktyczne
Kodeks karny skarbowy Komentarze praktyczne

LexisNexis Polska Isbn 9788378063919

Niniejsze opracowanie stanowi próbę omówienia problematyki materialnej\r\noraz procesowej prawa karnego skarbowego z punktu widzenia praktyków, w związku z czym Czytelnik nie znajdzie w nim bardzo rozbudowanych rozważań teoretycznych. Niektóre zawarte w tym komentarzu pogl ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy komentarz
Kodeks karny skarbowy komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376017815

...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788374834445

Prezentowany Komentarz do ustawy kodeks karny skarbowy jest jedną z niewielu pozycji na rynku z tego tematu zawierającą najnowszą nowelizację z listopada 2006 r. Autorzy pracownicy naukowi i wybitni specjaliści z dziedziny prawa karnego skarbowego - w bardzo wyczerpujący a ...

Tag - kks komentarz 2018