KC komentarz Gniewek - Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579913

Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące czę ...

Zobacz Zarys prawa cywilnego Gniewek
Zarys prawa cywilnego Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325556631

Książka omawia część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, rzeczowe, rodzinne, spadkowe i prawo własności intelektualnej. Jego układ dostosowany jest do toku wykładu przyjętego na wielu polskich wydziałach prawa, a treść przedstawia najważniejsze cechy uregu ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe
Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325541590

Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstr ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek
Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565565

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Niniejsze, 6 wydanie Komentarz do KC bazujące na ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz 2014
Kodeks cywilny Komentarz 2014

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565565

Komentarz do KC w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegó ...

Tag - kc komentarz gniewek