Kazusy z prawa rzeczowego książka - Prawo rzeczowe Pytania Kazusy Tablice Testy

Zobacz Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy
Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078382

Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. Kazusy obejmują m.in. p ...

Zobacz Prawo rzeczowe Gniewek
Prawo rzeczowe Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286756

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uw ...

Zobacz Prawo rzeczowe Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo rzeczowe Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581844

Repetytorium z prawa rzeczowego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki o prawie rzeczowym jest uwzględnienie ostatnich nowelizacji dokonanych w ostatnich latach. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna prawo rzeczowe i zobowiązania
Prawo cywilne część ogólna prawo rzeczowe i zobowiązania

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581141

Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe. Masz przed sobą publikację, dzięki której błyskawicznie przyswoisz, ugruntujesz i sprawdzisz swoją wiedzę! Zawarty w opracowaniu materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe
Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288682

Książka Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i posiadania, ksiąg ...

Zobacz Prawo rzeczowe i spadkowe Pytania i odpowiedzi
Prawo rzeczowe i spadkowe Pytania i odpowiedzi

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249133

Książka z prawa rzeczowego i spadkowego stanowi kompleksowe opracowanie problematyki polskiego prawa rzeczowego i spadkowego. Zagadnienia są przedstawione w przystępnej i przejrzystej formie pytań i od razu udzielanych na nie odpowiedzi, z najistotniejszymi informacjami zebr ...

Zobacz Prawo rzeczowe Ignatowicz
Prawo rzeczowe Ignatowicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788378061823

Książka z prawa rzeczowego jest kontynuacją znanego i od wielu lat wykorzystywanego podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1976 r., a ostatnie (dziesiąte) w 2000 r. – kontynuacją w takim zakresie, w jakim było to możliwe. W ...

Zobacz Prawo rzeczowe Dadańska Skrypty Becka
Prawo rzeczowe Dadańska Skrypty Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585860

Książka z prawa rzeczowego obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 140-352), a także w zespole norm dotyczących omawianego tematu. Przedstawiano w niej m.in. zagadnienia dotyczące:- pojęcia, treści i wykonywania prawa własności,- wspó ...

Zobacz Prawo rzeczowe Zarys wykładu
Prawo rzeczowe Zarys wykładu

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326498800

Podręcznik Prawo rzeczowe. Zarys wykładu jest owocem doświadczeń autorów zdobytych podczas wieloletniej pracy dydaktycznej ze studentami, jak również wykonywania przez nich zawodów prawniczych. Prawo cywilne jest prawem dnia powszedniego, prawo rzeczowe zaś to jeden z je ...

Zobacz Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki
Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590734

Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego – opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) – mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszeg ...

Tag - kazusy z prawa rzeczowego