kazusy prawo karne - Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Zobacz Prawo karne Zbiór przepisów
Prawo karne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602020

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabroni ...

Zobacz Prawo karne Gardocki Beck
Prawo karne Gardocki Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599195

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkre ...

Zobacz Prawo karne zarys problematyki Lachowski
Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242455

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono za ...

Zobacz Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów
Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074858

Dzięki kazusom z prawa karnego materialnego dowiesz się, kiedy i jak można zastosować nowe instytucje wprowadzone do przepisów karnych:- zakaz zbliżania się oskarżonego do określonych osób,- zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów mec ...

Zobacz Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa
Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249386

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyż ...

Zobacz Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581806

Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. TestySzybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym.P ...

Zobacz Prawo karne w kazusach
Prawo karne w kazusach

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372858054

Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Do każdego kazusu sformułowano pytanie. ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe
Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434051

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy międzynarodowe, uczestników postępowania wykonawczego oraz ich pozyc ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Kuć
Prawo karne wykonawcze Kuć

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583453

Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wy ...

Zobacz Prawo karne skarbowe
Prawo karne skarbowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600705

Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i o ...

Tag - kazusy prawo karne