Karta Nauczyciela komentarz 2019 - Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046455

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 r. ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifik ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043706

Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:- zadań dyrektora szkoły ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594640

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326970269

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Publikacja kompleksowo omawia prawa i obowiązki dyrektora ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Infor Isbn 9788365789969

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380926035

Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się problematyką oświatową. Kome ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy
Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041962

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania st ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy
Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040262

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania stosunku p ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy
Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043133

Kolejne wydanie komentarza uwzględnia następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:- Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) – likwidacja tzw. godzin karcianych, zmiany trybu i zasad postępowan ...

Tag - karta nauczyciela komentarz 2019