Karta Nauczyciela komentarz 2018 - Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326970269

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Publikacja kompleksowo omawia prawa i obowiązki dyrektora ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043706

Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:- zadań dyrektora szkoły ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Infor Isbn 9788365789969

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380926035

Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się problematyką oświatową. Kome ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434242

Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbogacono o liczne orzeczenia dotyczące aktów wydawanych na podstawie Karty Nauczyciela. przez organy jednostek samor ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327808721

Niniejszy komentarz przybliża kwestie dotyczące stosunku pracy nauczycieli, od jego nawiązania do etapu rozwiązania, z uwzględnieniem odrębności, jakie przewiduje Karta Nauczyciela względem pracowników, do których w całości mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy
Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041962

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania st ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy
Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040262

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania stosunku p ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy
Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043133

Kolejne wydanie komentarza uwzględnia następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:- Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) – likwidacja tzw. godzin karcianych, zmiany trybu i zasad postępowan ...

Zobacz KARTA NAUCZYCIELA KOMENTARZ PROBLEMOWY WYD13
KARTA NAUCZYCIELA KOMENTARZ PROBLEMOWY WYD13

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040262

...

Tag - karta nauczyciela komentarz 2018