Jak prowadzić egzekucję - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Zobacz Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611598

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postęp ...

Zobacz Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046240

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamies ...

Zobacz Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym
Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512049

Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera przydatne wzory wniosków, postanowień i innych dokum ...

Zobacz Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych
Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512667

Książka z egzekucji administracyjnej, która na podstawie przepisów prawnych i bogatego orzecznictwa sądowego poddaje analizie pozycję i zadania wierzyciela z perspektywy przygotowania egzekucji. Czytelnik dowie się, jakie są procesowe i pozaprocesowe sposoby pozyskiwania ...

Zobacz Zbieg egzekucji administracyjnych egzekucji administracyjnej i sądowej egzekucji i zabezpieczenia
Zbieg egzekucji administracyjnych egzekucji administracyjnej i sądowej egzekucji i zabezpieczenia

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833841

Autorka postawiła sobie ambitne zadanie przedstawienia w jednym opracowaniu przesłanek, skutków i sposobów likwidowania zbiegu egzekucji administracyjnych, sądowych oraz – o czym w literaturze pisze się najrzadziej – zbiegu egzekucji i zabezpieczenia. Rozważania rozpoc ...

Zobacz Egzekucja administracyjna w praktyce Klat-Wertelecka
Egzekucja administracyjna w praktyce Klat-Wertelecka

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041368

Komentarz wyjaśnia podstawowe zagadnienia egzekucji administracyjnej, wątpliwości prawne dotyczące przebiegu postępowania egzekucyjnego, kompetencji podmiotów biorących udział w egzekucji, prawidłowości tytułu wykonawczego, udzielania informacji organom egzekucyjnym, p ...

Zobacz Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326416170

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, jak również dla przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy świadczą pomoc prawną, w szczególności dla adwokatów i radców prawnych. Autorzy ujęli problematykę egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ...

Zobacz Egzekucja administracyjna z nieruchomości
Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788361188445

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się bardzo dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki pr ...

Zobacz EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W PRAKTYCE
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W PRAKTYCE

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041368

...

Zobacz DORADCA PODATKOWY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻPIENIĘŻ
DORADCA PODATKOWY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻPIENIĘŻ

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326416170

...

Tag - jak prowadzić egzekucję