inwentaryzacja książka - Inwentaryzacja w praktyce

Zobacz Inwentaryzacja od A do Z
Inwentaryzacja od A do Z

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043355

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji, fachowy komentarz, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Książka Inwentaryzacja uwzględnia najnowsze wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z na ...

Zobacz Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym
Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611925

Książka o inwentaryzacji ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opisuje sytuacjenieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazuje, jak u ...

Zobacz Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042860

Obowiązujące rozwiązania prawne jedynie w niewielkim zakresie regulują problematykę przeprowadzania inwentaryzacji. Szczegółowe rozwiązania dotyczące inwentaryzacji, począwszy od jej rozpoczęcia, przez faktyczne przeprowadzenie, udokumentowanie, na rozliczeniu wyników ...

Zobacz Inwentaryzacja w praktyce
Inwentaryzacja w praktyce

Infor Biznes Isbn 9788365622969

Praktyczny przewodnik o tym, w jaki sposób prawidłowo zorganizować, przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację w firmie. Poradnik zawiera podpowiedzi w jaki sposób ją wykonać krok po kroku i na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełnić błędów. Odpowiednio prz ...

Zobacz Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 2
Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 2

Infor Isbn 9788365947420

- Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych oraz obowiązek dokonywania zapłaty w transakcjach handlowych niezwłocznie po doręczeniu faktury – planowane zmiany ustaw ? Informacja NIK o wycenie i windykacji należności niepodatkowych Skarbu P ...

Zobacz Inwentaryzacja w firmie
Inwentaryzacja w firmie

Infor Isbn 9788365947338

Przepisy ustawy o rachunkowości poświęcają stosunkowo niewiele miejsca problematyce inwentaryzacji. Aby inwentaryzację przygotować, przeprowadzić oraz rozliczyć prawidłowo i sprawnie, należy posiadać gruntowną wiedzę praktyczną i doświadczenie. Z niniejszej publika ...

Zobacz Zasady inwentaryzacji Teoria i dobre praktyki
Zasady inwentaryzacji Teoria i dobre praktyki

Wolters Kluwer Isbn 9788381240260

W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarzą ...

Zobacz Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Infor Isbn 978837440916

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, poprzez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie, a także rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji ...

Zobacz Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 1
Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 1

Infor Isbn 9788365947147

Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 Środki trwałe. KSR 11 ma po raz pierwszy zastosowanie w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, które postanowiły o stosowaniu wszystkich ...

Zobacz Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Infor Isbn 9788365887542

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z pr ...

Tag - inwentaryzacja książka