Informacje niejawne - Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Zobacz Ustawa o ochronie informacji niejawnych Komentarz
Ustawa o ochronie informacji niejawnych Komentarz

LexisNexis Isbn 9788327806796

Wydanie 2, 2014 Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich. Jest to kompleksowe ujęcie zagadnienia ochrony informacji niejawnych. Autorka b ...

Zobacz Instrukcja Postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem
Instrukcja Postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040484

Wzorcowa instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi\r\nz komentarzem do każdego punktu Instrukcji wraz z dokumentacją, opracowana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) oraz rozporządzeń wykonawczych: ...

Zobacz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576721

Z dniem 1.1.2015 r. weszła w życie ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 poz. 1662). Wprowadziła ona liczne i dość istotne zmiany do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) ...

Zobacz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566548

Podręcznik ochrona danych osobowych i informacji niejawnych omawia najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przed nieuprawnionym przetwarzaniem i ujawnianiem. Przedstawiono w nim m.in.: pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych; w ...

Zobacz Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych
Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788362723096

Autor w opracowaniu przedstawia zasady dostępu do informacji niejawnych oraz prowadzenia zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób, które mają mieć dostęp do tych informacji. Podkreśla również rozszerzenie zakresu stosowania kpa w postępowaniach ...

Tag - informacje niejawne