infoKALENDARZ 2018 - infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 22994912

KALENDARZ DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego na 2018 rok! W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- umów stosowanych w zatrudnieniu- urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych- wypowie ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2017
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9772299491166

Z kalendarzy kadrowo-księgowych klienci polecają infoKALENDARZ na 2017 rok - idealnie sprawdza się w pracy, oprócz dziennego terminarza zawiera:- szczegółowo rozpisane czynności i terminy z prawa pracy i księgowości, dla sektora prywatnego i publicznego,- praktyczne zest ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2016
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 22994912

W części merytorycznej infoKaledarza 2016 znajdują się pogrupowane informacje dot. umów stosowanych w zatrudnieniu, wymiaru czasu pracy w 2016 i 2017 r. urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw, wysok ...

Zobacz infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016
infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 24500690

W części merytorycznej infoKalendarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych,- zmiany zasad (polityki) rachunkowości,- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,- odsetek za zwłokę,- ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2016
infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn

W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.: - umów stosowanych w zatrudnieniu, - wymiaru czasu pracy w 2016 i 2017 r., - urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, - wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw, ...

Tag - infokalendarz 2018