infoKALENDARZ 2018 - infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018

Zobacz Płace od A do Z w 2018
Płace od A do Z w 2018

Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak Isbn 9788362838905

Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania.Na początku książki o płacach Pani Mon ...

Zobacz Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych
Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Isbn 9788380903029

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości. Religie stanowiły i stanowią zarzewie konfliktów wojennych, a współcześnie uzasadnienie dla coraz powszechniejszych aktó ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 22994912

KALENDARZ DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego na 2018 rok! W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- umów stosowanych w zatrudnieniu- urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych- wypowie ...

Zobacz Przepisy i zestawienia kadrowe 2018
Przepisy i zestawienia kadrowe 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282000

Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych 2018 to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się aby potwierdzić zgodność podejmowanych decyzji z ...

Zobacz Świadczenia pozapłacowe 2018
Świadczenia pozapłacowe 2018

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326968570

Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia pozapłacowe finansowane są z ZFŚS. Książka zawiera wskazówki, najnowsze ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2016
infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn

W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.: - umów stosowanych w zatrudnieniu, - wymiaru czasu pracy w 2016 i 2017 r., - urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, - wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw, ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2016
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 22994912

W części merytorycznej infoKaledarza 2016 znajdują się pogrupowane informacje dot. umów stosowanych w zatrudnieniu, wymiaru czasu pracy w 2016 i 2017 r. urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw, wysok ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2017
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9772299491166

Z kalendarzy kadrowo-księgowych klienci polecają infoKALENDARZ na 2017 rok - idealnie sprawdza się w pracy, oprócz dziennego terminarza zawiera:- szczegółowo rozpisane czynności i terminy z prawa pracy i księgowości, dla sektora prywatnego i publicznego,- praktyczne zest ...

Zobacz infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016
infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 24500690

W części merytorycznej infoKalendarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych,- zmiany zasad (polityki) rachunkowości,- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,- odsetek za zwłokę,- ...

Zobacz Leksykon pracodawcy 2018
Leksykon pracodawcy 2018

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380281279

Leksykon pracodawcy 2018 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z ...

Tag - infokalendarz 2018