Hipoteka po nowelizacji - Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Zobacz Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381071956

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykład ...

Zobacz Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz
Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788327806635

W komentarzu do ksiąg wieczystych w sposób kompleksowy i pogłębiony omówiono wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatk ...

Zobacz Hipoteka po nowelizacji Komentarz
Hipoteka po nowelizacji Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788376205090

Książka omawia przepisy o hipotece znowelizowane przez ustawę z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075), które weszły w życie 20 lutego 2011 r. Ustawa ta dokonała gruntownej, pierwszej ...

Zobacz Bank w sądzie Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne
Bank w sądzie Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne

Wydawnictwo CeDeWu Isbn 9788375562910

Działalność każdego banku, polegająca na udzielaniu pożyczek i kredytów, stawia go w roli cywilnoprawnego wierzyciela. Zapobiegliwy wierzyciel, dbając o własne interesy majątkowe, powinien znać mechanizmy prawne służące zabezpieczaniu wierzytelności oraz ich egzekw ...

Zobacz Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482854

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykład ...

Zobacz Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym Pytania i odpowiedzi
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym Pytania i odpowiedzi

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445873

Książka jest pierwszą pozycją na rynku, która wyjaśnia zgłaszane przez praktyków problemy prawne związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązujących od dnia 20 lutego 2011 r. Walorem książki jest prezentacja bog ...

Tag - hipoteka po nowelizacji