Gardocki prawo karne - Prawo karne Gardocki Beck

Zobacz Prawo karne Gardocki Beck
Prawo karne Gardocki Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599195

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkre ...

Zobacz Prawo karne studia prawnicze
Prawo karne studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288989

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialnośc ...

Zobacz Prawo karne zarys problematyki Lachowski
Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242455

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono za ...

Zobacz Prawo karne skarbowe
Prawo karne skarbowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600705

Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i o ...

Zobacz Prawo karne Zawłocki
Prawo karne Zawłocki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281508

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą ...

Zobacz Prawo karne materialne część ogólna
Prawo karne materialne część ogólna

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380925120

Publikacja z prawa karnego materialnego jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, a także praktyków głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem ws ...

Zobacz Prawo karne Część ogólna Orzecznictwo
Prawo karne Część ogólna Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586898

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną ...

Zobacz Prawo karne część szczególna Orzecznictwo
Prawo karne część szczególna Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584214

W orzecznictwie przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcących poszerzyć swoją wie ...

Zobacz Medyczne prawo karne
Medyczne prawo karne

C.H. Beck Isbn 9788325585617

Autorzy podjęli ambitny trud zmierzenia się z problemami, które występując w prawie medycznym, a odnoszą się do jego aspektów prawnokarnych. Podjęte tematy mają poważne znaczenie dla lekarzy, prawników, a także pacjentów. Autorzy podeszli do realizacji swoich zadań ...

Zobacz Prawo karne Prawo karne skarbowe Kazusy z rozwiązaniami
Prawo karne Prawo karne skarbowe Kazusy z rozwiązaniami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922457

Książka jest kompleksowym zbiorem kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami. Opracowanie pozwala na przeanalizowanie schematów działania prawa w określonych okolicznościach, przez co wdraża do samodziel ...

Tag - gardocki prawo karne