Fundusz alimentacyjny - Fundusz alimentacyjny

Zobacz Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280471

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyt ...

Zobacz Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)
Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043898

Książka o funduszu alimentacyjnym to praktyczne omówienie zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W książce wyjaśniono m.in.:- czym jest obowiązek alimentacyjny,- kto jest uprawniony do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjne ...

Zobacz Fundusz alimentacyjny omówienie wzory komentarz
Fundusz alimentacyjny omówienie wzory komentarz

Wydawnictwo Gaskor Isbn 9788393178131

Komentarz to praktyczna publikacja, różniąca się znacznie od wszystkich dostępnych na rynku pozycji z tej dziedziny. Autorka, wieloletni praktyk, w przystępny sposób analizuje przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, począwszy ...

Zobacz Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Instruktaż postępowania wzory
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Instruktaż postępowania wzory

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041245

Przejrzysty komentarz ODDK, instruktaż postępowania, wzory niezbędnej dokumentacji. Celem książki jest przybliżenie praktycznego stosowania przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych i omówienie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wskazanie rozwiązań ni ...

Zobacz Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374265379

Przejrzyste omówienie praktycznego stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nowych - obowiązujących od 1 października 2008 r. zasad realizacji świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Szczegółowy komentarz do każdej z form świadczeń rodzinnych -rozwiązania wys ...

Tag - fundusz alimentacyjny